اجلاس شهرهای حماسه ساز

12می
تدوین الگوی هم‌بستگی در اجلاس شهرهای حماسه ساز
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

تدوین الگوی هم‌بستگی در اجلاس شهرهای حماسه ساز

در اجلاس شهرهای حماسه ساز، به دنبال تدوین الگویی به روز از هم‌بستگی این شهرها و انتقال آن به نسل جدید هستیم.