کنسرت ماهسون در ایران

10فوریه
ماهسون خواننده ترک در ایران میخواند؟

ماهسون خواننده ترک در ایران میخواند؟

خبرهای رسیده از حضور ماهسون خواننده ترک در ایران حکایت از آن دارد که برنامه او برای حضور در ایران فعلاً شامل جشن انتشار آلبوم است و فعلا قصد برگزاری کنسرت تا پایان کرونا را ندارد.