کشته شدن سرباز کره شمالی

11ژانویه
سرباز مرزی کره شمالی در تلاش برای فرار همراه نامزدش در رودخانه یخ زده غرق شد

سرباز مرزی کره شمالی در تلاش برای فرار همراه نامزدش در رودخانه یخ زده غرق شد

یک نگهبان مرزی در کره شمالی در حالی که سعی داشت همراه نامزد خود از طریق مرز فرار کند به درون یخ ها افتاده و جان باخت.