کشته شدن سرباز کره شمالی

۲۲دی
سرباز مرزی کره شمالی در تلاش برای فرار همراه نامزدش در رودخانه یخ زده غرق شد

سرباز مرزی کره شمالی در تلاش برای فرار همراه نامزدش در رودخانه یخ زده غرق شد

یک نگهبان مرزی در کره شمالی در حالی که سعی داشت همراه نامزد خود از طریق مرز فرار کند به درون یخ ها افتاده و جان باخت.