پردیس پورعابدینی

15دسامبر
بازیگر «مانلی» در سریال آقازاده کنکور هنر داد
گفتگو با پردیس پور عابدینی

بازیگر «مانلی» در سریال آقازاده کنکور هنر داد

پردیس پورعابدینی، بازیگر نقش مانلی در سریال« آقازاده» درباره نقش آفرینی خود در این باره می‌گوید