پایان سریال پیکی بلایندرز

۰۱بهمن
پایان ناگهانی پیکی بلایندرز به دلیل کرونا

پایان ناگهانی پیکی بلایندرز به دلیل کرونا

سریال «پیکی بلایندرز» با فصل ششم به پایان می‌رسد، اما داستان این سریال در قالب دیگری ادامه خواهد یافت.