واکسیناسیون کرونا در ایران

۲۳بهمن
آبان ۱۴۰۰ زمان واکسیناسیون کرونا در ایران

آبان ۱۴۰۰ زمان واکسیناسیون کرونا در ایران

سخنگوی ستاد ملی مقابله کرونا از شروع زمان واکسیناسیون کرونا در تمام کشور تا آبان ۱۴۰۰ خبر داد.