واقغیت

۱۶آبان
ترامپ چهره بدون روتوش آمریکا

ترامپ چهره بدون روتوش آمریکا

اندیشکده ای در آمریکا با پرداختن به سیاست‌های رئیس جمهور کنونی آمریکا، وی را آینه‌ای توصیف می‌کند که چهره واقعی آمریکا را می‌توان در آن دید.