هواپیما آنتونف

21ژانویه
جزئیات پرونده سقوط هواپیما آنتونف/ اتهام معاونت در قتل 40 مسافر
پس از شش سال:

جزئیات پرونده سقوط هواپیما آنتونف/ اتهام معاونت در قتل 40 مسافر

آخرین جلسه رسیدگی به اتهام مقصران حادثه سقوط هواپیمای آنتونف تهران - طبس در مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد و مسئولان این امر به قتل شبه عمد متهم شدند.