نانسی عجرم

۱۴دی
شوهر نانسی عجرم به قتل محکوم شد؛ ماجرای قتل سارق سوری با ۱۱ گلوله + عکس ها

شوهر نانسی عجرم به قتل محکوم شد؛ ماجرای قتل سارق سوری با ۱۱ گلوله + عکس ها

نانسی عجرم خواننده پر آوازه و محبوب جهان عرب در اوج حرفه هنری خود قرار دارد؛ اما پرونده شوهرش به جرم قتل سارق سوری هنوز بسته نشده است و حواشی این ماجرا از سرقت خانه توسط این سارق و قتل او توسط شوهرش هنوز دست از سر این خواننده بر نداشته است.