مرکز ۱۳۷

07فوریه
مرکز ارتباطات ۱۳۷ فرصتی برای ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای شهر
رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد:

مرکز ارتباطات ۱۳۷ فرصتی برای ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای شهر

حضور در مرکز ارتباطات مردمی 137، فرصت خوبی برای ارتباط مستقیم شهروندان با اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری به منظور شنیدن مسائل و دغدغه‌های آنهاست.

28ژانویه
روی خط پاسخگویی: ارتباط بدون واسطه مردم مشهد با اعضای شورای شهر
مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس خبر داد:

روی خط پاسخگویی: ارتباط بدون واسطه مردم مشهد با اعضای شورای شهر

مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از حضور و پاسخگویی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در مرکز ارتباطات مردمی ۱۳۷ شهرداری، خبر داد.