مرکز بزرگ عملیات آتش‌نشانی کشور

۰۸تیر
بزرگترین مرکز عملیات آتش‌نشانی شرق کشور در مشهد کلنگ زنی شد
نایب رئیس و سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد:

بزرگترین مرکز عملیات آتش‌نشانی شرق کشور در مشهد کلنگ زنی شد

بزرگترین مرکز عملیات آتش‌نشانی شرق کشور در مشهد کلنگ زنی شد که با توجه به مساحت و زیربنا جزو بهترین مراکز آتش نشانی کشور و دومین مرکز بزرگ کشور خواهد بود.