مترجم جنجالی ایران

۱۰دی
ذبیح ‌الله منصوری که بود؟ ماجرای دزدی های کتاب توسط او چه بود؟ +زندگی و عکس های این مترجم پر حاشیه
با این مترجم جنجالی ایران آشنا شوید

ذبیح ‌الله منصوری که بود؟ ماجرای دزدی های کتاب توسط او چه بود؟ +زندگی و عکس های این مترجم پر حاشیه

ذبیح ‌الله منصوری: می‌خواهیم میهمان کسی شویم که نامش روی جلد کتاب‌های بسیاری حک و چاپ شده است؛ کسی که در زمان خودش از پرکاران میدان ترجمه بود و کمتر مترجمی بود که می‌توانست پابه‌پایش بدود