مبتلا

۱۹آبان
آمار مبتلایان قطعی به کرونا از ۵۰ میلیون نفر گذر کرد

آمار مبتلایان قطعی به کرونا از ۵۰ میلیون نفر گذر کرد

بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط دانشگاه «جانز هاپکینز»، آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا از ۵۰ میلیون نفر عبور کرده است.