قتل عام

21دسامبر
قتل عام خانوادگی در تویسرکان
با کشف اجساد 5 عضو یک خانواده:

قتل عام خانوادگی در تویسرکان

با کشف جنازه ۵ عضو یک خانواده تویسرکانی، تحقیقات تخصصی پلیسی و قضایی برای یافتن ردی از عامل این جنایت و قتل عام خانوادگی در تویسرکان آغاز و کارگر افغانستانی به اتهام قتل دستگیر و جستجو برای یافتن همدست او ادامه دارد