فردوس کاویانی

09دسامبر
فردوس کاویانی؛ از شایعه ابتلا به آلزایمر و پارکینسون تا سکونت در خانه سالمندان
خانواده کاویانی تهدید به شکایت از شایعه سازان کردند:

فردوس کاویانی؛ از شایعه ابتلا به آلزایمر و پارکینسون تا سکونت در خانه سالمندان

فردوس کاویانی در خانه سالمندان نیست و آلزایمر ندارد. این اولین واکنش پسر فردوس کاویانی به شایعات است: در تعجبم که برخی رسانه‌ها در فضای رسمی و مجازی از پدر من در چنین شرایطی صحبت می‌کنند