علی بوراک جیلان

۱۶آبان
«ترانه‌ای عاشقانه برایم بخوان» در راه اکران جهانی
محصول مشترک سینمای ایران و ترکیه:

«ترانه‌ای عاشقانه برایم بخوان» در راه اکران جهانی

پخش کننده ایرانی و ترکیه‌ای «ترانه‌ای عاشقانه برایم بخوان» در حال برنامه‌ریزی برای اکران ایران و جهان این فیلم در شرایط مناسب هستند.