شورای شهر ششم مشهد

۱۶آذر
ریل‌گذاری مدیریت شهری مشهد به سوی فناوری‌های نوین است
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد:

ریل‌گذاری مدیریت شهری مشهد به سوی فناوری‌های نوین است

مجید دبیریان عضو شورای شهر مشهد گفت: ریل‌گذاری مدیریت شهری مشهد به عنوان یک کلانشهر به‌ سوی فناوریهای‌ نوین است و تکلیف شهرداری در این راستا توسعه اقتصاد دیجیتال و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش‌بنیان و نوآفرین بومی در این حوزه است.