شخصیت تاریخی

۰۴دی
۶ شخصیت تاریخی که تحصیل را نیمه کاره رها کردند

۶ شخصیت تاریخی که تحصیل را نیمه کاره رها کردند

تحصیلات و درس خواندن مطمئنا یکی از اصلی‌ترین راه‌های کسب موفقیت تلقی می‌گردد و می‌توان آن را یک برتریت نسبت به دیگران دانست، ولی تاریخ ثابت کرده که داشتن تحصیلات عالیه برای دستیابی به موفقیت یک الزام محسوب نمی‌گردد.