سکوت بره ها

05ژانویه
آنتونی هاپکینز جشن ترک مصرف الکل گرفت !

آنتونی هاپکینز جشن ترک مصرف الکل گرفت !

سر آنتونی هاپکینز با ارسال ویدیویی در اینستاگرام چهل و پنجمین سالگرد پرهیز از نوشیدن مشروبات الکلی و ترک مصرف الکل را جشن گرفت.