سقوط

۲۲آبان
افشای علت بزرگترین ریزش تاریخی در بورس تهران
دو تصمیم سرنوشت‌ساز وضعیت شاخص را تغییر می‌دهد

افشای علت بزرگترین ریزش تاریخی در بورس تهران

در آخرین روز هفته بورس تهران رشد بسیار کم عمقی را تجربه کرد و و رشد ۹ هزار و ۱۱۷ واحدی، به کار خود پایان داد و شاخص، رقم یک میلیون و ۲۲۱ هزار و ۵۹ واحدی را به ثبت رساند.