سفر نوروزی ۱۴۰۰

۰۷بهمن
سفرهای نوروز 1400 محدود می‌شود؟
در پی ممنوعیت تبلیغات سفر نوروزی:

سفرهای نوروز 1400 محدود می‌شود؟

ستاد کرونا تبلیغ سفر برای نوروز ۱۴۰۰ را ممنوع کرده است، حالا هشدار داده شده که اگر سفرهای زمستانی‌شان مخاطره‌آمیز و پیک چهارم سخت‌تر شود، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای سفرهای نوروز ۱۴۰۰ برمی‌گردد.