سامانه آنلاین اخذ مجوز تردد شهری

07ژانویه
مجوز تردد بین شهری چگونه بگیریم؟ + آموزش تصویری و لینک
محدودیت های کرونایی و مصائب شهروندان:

مجوز تردد بین شهری چگونه بگیریم؟ + آموزش تصویری و لینک

فرمانداری امکان ثبت نام اینترنتی اخذ مجوز تردد بین شهری را برای شهروندان فراهم کرده است.