زنان موفق

13فوریه
ساره الامیری، مدیر جوان پروژه مریخ امارات کیست؟

ساره الامیری، مدیر جوان پروژه مریخ امارات کیست؟

ساره الامیری وزیرعلوم پیشرفته در کابینه امارات متحده عربی و مدیر جوان پروژه مریخ امارات است.