جزئیات مراسم ۲۰۲۱

۲۲آذر
سرانجام مراسم اسکار ۲۰۲۱ چه شد؟ + جزئیات مراسم و تهیه کنندگان
صنعت سینما زیر سایه ی بحران کرونا:

سرانجام مراسم اسکار ۲۰۲۱ چه شد؟ + جزئیات مراسم و تهیه کنندگان

بعد از ضربه ی مهلک بحران کرونا به صنعت سینما و اینکه عمده ی فیلم ها مجبور به توقف روند تولید خود شدند؛ مراسم اسکار ۲۰۲۱ ارزشمندترین جایزه ی سینمایی دنیا تاریخ برگزاری مراسم خود را با تاخیری دو ماهه از ۲۸ فوریه (۱۰ اسفند ۹۹) به ۲۵ آوریل (۵ اردیبهشت ۱۴۰۰) تغییر داد.