تصفیه خانه سپتاژ

۱۹آذر
تاخیر در احداث تصفیه خانه سپتاژ مشهد
تذکر رئیس کمیسیون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به شهردار؛

تاخیر در احداث تصفیه خانه سپتاژ مشهد

رئیس کمیسیون خدمات‌شهری و محیط‌زیست شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به دلیل تاخیر در عملیات اجرایی احداث تصفیه‌خانه سپتاژ به شهردار تذکر داد.