تبدیل نقاشی به عکس

۲۳آذر
مشهورترین‌ آدم‌های تاریخ با تیپ و قیافه امروزی
تکنولوژی در خدمت حس کنجکاوی بشر:

مشهورترین‌ آدم‌های تاریخ با تیپ و قیافه امروزی

سوژه و ایده اصلی این است که اگر مشهورترین‌ آدم‌های تاریخ را ناگهان با یک ماشین زمان پیش خودمان می‌آوردیم و پوشش مدرن تنشان می‌کردیم و صورت و موهایشان را به سبک کنونی آرایش می‌دادیم، از نظر ظاهر و عملکرد چطور می‌شدند.