بیرانود

۲۲آذر
علیرضا بیرانوند کار عابدزاده را سخت کرد!

علیرضا بیرانوند کار عابدزاده را سخت کرد!

بیرانود دروازه‌بان ایرانی فقط 90 دقیقه برای تحمیل خودش به فوتبال اروپا زمان نیاز داشت. فقط 90 دقیقه برای اینکه سایت امتیازدهی هواسکورد به عنوان برترین دروازه هفته لیگ اروپا نامش را در تیم منتخب بنویسد. علیرضا بیرانوند کماکان غافلگیرکننده است.