بودجه عمرانی خدمات‌شهری مشهد

۲۶اسفند
کاهش بودجه عمرانی خدمات‌شهری مشهد با سیاست های شورای ششم در تضاد است
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

کاهش بودجه عمرانی خدمات‌شهری مشهد با سیاست های شورای ششم در تضاد است

در بررسی کلیات بودجه مشخص شد که سهم بخش عمرانی خدمات شهری کاهش چشمگیری داشته و این موضوع با سیاست‌های شورای ششم در زمینه افزایش سرانه فضای‌سبز در تضاد است.