برجام

02نوامبر
متن کامل طرح ۹ماده‌ای اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها
در واکنش به اقدامات امریکا :

متن کامل طرح ۹ماده‌ای اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با یک‌فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها موافقت کردند.