بازیافت زباله

10جولای
زمینه برای ورود دانش بنیان ها به عرصه بازیافت فراهم است
نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

زمینه برای ورود دانش بنیان ها به عرصه بازیافت فراهم است

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: حلقه واسطه میان مدیریت شهری و مردم بخش خصوصی است، بخش خصوصی می تواند با افزایش مشارکت خود در زمینه تفکیک زباله و استفاده از ظرفیت های تشویقی، مردم را هر چه بیشتر به تفکیک زباله از مبدا سوق دهند.