اشلی بایدن

12نوامبر
اشلی بایدن، دختر رییس جمهور منتخب آمریکا کیست؟
همه چیز درباره دختر اول جدید ایالات متحده:

اشلی بایدن، دختر رییس جمهور منتخب آمریکا کیست؟

برای چهار سال گذشته ایوانکا ترامپ در جایگاه دختر اول ایالات متحده قدرت و نفوذ بی سابقه ای داشته است. اما ایوانکا و همسرش جارد کوشنر که علیرغم دریافت نکردن دستمزد، جایگاه قابل توجهی داشته اند بزودی مجبور به ترک کاخ سفید بوده و اشلی بایدن ۳۹ ساله و همسر ۵۳ ساله اش جای این دو را خواهند گرفت.