آژانس های مسافرتی

06نوامبر
۱۰۰۰ دفتر گردشگری در آستانه تعطیلی قرار دارند
با شیوع کرونا و لغو سفرها:

۱۰۰۰ دفتر گردشگری در آستانه تعطیلی قرار دارند

رئیس هیئت موسس تشکل حرفه‌ای دفاتر گردشگری، از اوضاع نامناسب این مجموعه‌ها به دلیل شیوع کرونا خبر داد.