ایجاد 35 فرصت شغلی جدید با راه اندازی گشت های نظارت و بازرسی بخش خصوصی

به گزارش پایگاه خبری همزمان،فرصت شغلی؛ سید جعفر شمس در تشریح این خبر بیان کرد: یکی از دستاوردهای طرح افزایش نظارت ها در حوزه حمل و نقل بار درون شهری، جلب مشارکت بخش خصوصی در این زمینه و اشتغالزایی است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و اهمیت اشتغالزایی در این برهه زمانی، افزود: با اجرای این طرح، ۳۵ فرصت شغلی جدید و با درآمد بسیار مناسب ایجاد شده است و 20نفر بصورت مستقیم و 15نفر بصورت غیرمستقیم به کارگیری شده اند که یک اتفاق خوب محسوب می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری مشهد ضمن تاکید بر لزوم هوشمندسازی فرایندها و نظارت ها، خاطرنشان کرد: هوشمندسازی نباید منجر به از بین رفتن فرصت های شغلی شود و قطعا نظارت فیزیکی و حضور گشت های بازرسی در سطح شهر تاثیر بسزایی در کاهش پیامدهای ناشی از عدم رعایت قوانین حوزه حمل و نقل بار درون شهری از جمله آلودگی هوا و تصادفات دارد.