خراسان رضوی

18نوامبر
سرطان مری شایع‌ترین سرطان در خراسان رضوی

سرطان مری شایع‌ترین سرطان در خراسان رضوی

دبیر انجمن علمی جراحان شاخه خراسان گفت: در خراسان رضوی سرطان مری شایع‌ترین سرطان بوده و تعداد افراد درگیر این نوع سرطان در استان بالا است.