حسین حسامی

۲۶اسفند
حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر مشهد:

حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری

یکی از رسالت‌های حوزه حقوقی شهرداری، حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری است.

۱۸بهمن
اختصاص بخشی از درآمد نفتی دولت در سال ١۴٠١ به مدیریت شهری مشهد
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

اختصاص بخشی از درآمد نفتی دولت در سال ١۴٠١ به مدیریت شهری مشهد

با پیگیری‌های صورت گرفته و به منظور تسهیل زیارت و خدمات‌رسانی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی و با اخذ مصوبه کارگروه ملی زیارت، بخشی از درآمد نفتی دولت در سال ١۴٠١ به مدیریت شهری مشهد تخصیص می‌یابد.

۰۸بهمن
پیشرفت شهر در گرو تقویت تعاملات بین‌دستگاهی است
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

پیشرفت شهر در گرو تقویت تعاملات بین‌دستگاهی است

از جمله سیاست‌های شورای ششم، ارائه خدمات مستقیم به زائران و مجاوران، مردم‌محوری و مردم‌باوری و همچنین تعامل حداکثری با نهادهای مرتبط با مدیریت شهری است؛ نمی‌توان درب‌های شهرداری را به روی نهادهای مختلف ببندیم و توقع پیشرفت شهر را داشته باشیم.

۲۴دی
فقدان مطالعات؛ آسیبی برای تمام حوزه‌های عملکردی شهرداری مشهد
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

فقدان مطالعات؛ آسیبی برای تمام حوزه‌های عملکردی شهرداری مشهد

نقصان در مطالعات و عدم پیشرفت فاز صفر پروژه‌ها، آسیبی است که همه حوزه‌های شهرداری را درگیر کرده و دغدغه بزرگی است که حتی عملکرد سنوات آتی را هم تهدید می‌کند.

۲۴دی
فرصت‌های اقتصادی شهر مشهد مقدس
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد:

فرصت‌های اقتصادی شهر مشهد مقدس

سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه‌های مشارکتی زمین‌های بزرگ مقیاس، مولدسازی دارایی‌های مشهود و نامشهود شهرداری، سرمایه گذاری بخش خصوصی در تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، احداث و بهره برداری بلند مدت از خطوط مترو و ...، از جمله مهمترین فرصت‌های اقتصادی شهر مشهد است.

۱۹آذر
سیاستگذاری‌ اقتصادی منجر به اعتمادسازی در شهر شود
رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

سیاستگذاری‌ اقتصادی منجر به اعتمادسازی در شهر شود

سیاست‌ها و راهبردهای شورای ششم باید براساس فرآیند اجرایی ترسیم شده از سوی شهرداری، منتج به پروژه شود؛ سیاست‌هایی که از جمله آنها در حوزه اقتصادی می‌توان به برگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذار، رونق پروژه‌ها و ... اشاره کرد.

۱۴آذر
شهرداری مشهد از بودجه انحراف دارد
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد:

شهرداری مشهد از بودجه انحراف دارد

با وجود اینکه مازاد سنواتی ۶هزار میلیارد تومانی که از دوره قبل داشتیم، نتوانستیم اعتبارات عمرانی را در شهرداری جذب کنیم.

۰۲آذر
جای خالی بُعد «جهان‌شهری» در رویدادهای مدیریت شهری
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد مقدس:

جای خالی بُعد «جهان‌شهری» در رویدادهای مدیریت شهری

جهان‌شهری بودن، ابعاد و شاخصه‌هایی دارد که باید در امور میان‌مدت، سالانه و رویدادهای ذیل برنامه‌های‌ سالانه ساری و جاری و عملیاتی شود ولی تاکنون تجلی و برونداد عینی آن را شاهد نبوده‌ایم.