گناباد

۰۹آذر
«خانیک» گناباد پایتخت سماق ایران
چاشنی سفره های اروپا

«خانیک» گناباد پایتخت سماق ایران

در ۳۰ کیلومتری شهرستان گناباد در استان خراسان رضوی، روستایی به نام «خانیک» قرار دارد که می‌توان آن ‌را پایتخت سماق ایران نام برد.