گردشگری ایران

۰۷دی
تنگه رغز؛ عروس دره‌های فارس
با جاذبه های گردشگری ایران:

تنگه رغز؛ عروس دره‌های فارس

تنگه رغز؛ عروس دره‌های فارس،تنگه‌ای که بی‌شک یکی از زیباترین و بکرترین مناظر را در میان رشته کوه‌های زاگرس جنوبی دارد. در تنگه رغز بیش از هر چیزی، طنین خروش رودها و آبشارها به گوش می‌رسد.