کلان‌پروژه‌های شهری مشهد

۱۵آذر
آغاز و پایان کلان‌پروژه‌های شهری مشهد را اعلام کنید
مطالبه عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس از شهردار:

آغاز و پایان کلان‌پروژه‌های شهری مشهد را اعلام کنید

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در نطق پیش از دستور شصت و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر خواستار تعریف کلان‌پروژه‌های شهری مشهد شد.