کتاب شعر قطار سفید

۲۲آذر
شمس لنگرودی: تنهایی، عشق و مرگ همیشه در شعرهای من وجود دارد
مجموعه شعر «قطار سفید» منتشر شد:

شمس لنگرودی: تنهایی، عشق و مرگ همیشه در شعرهای من وجود دارد

شمس لنگرودی، شاعر و هنرمند گفت: تنهایی، عشق و مرگ المان‌هایی هستند که همیشه در شعرهای من وجود دارد و در کتاب «قطار سفید» هم دیده می‌شود؛ با این حال آن امیدی که در کتاب‌های قبلی من وجود داشته در شعرهای این کتاب کمتر دیده می‌شود.