کارخانه بهتک

۰۶آذر
ماجرای ساختگی تولید سوسیس از گوشت سگ در مشهد چه بود؟
پشت پرده انتشار یک کلیپ:

ماجرای ساختگی تولید سوسیس از گوشت سگ در مشهد چه بود؟

در روزهای اخیر انتشار کلیپی با تصاویری از سلاخی تعدادی سگ با نوشته "بازداشت رییس کارخانه تولید سوسیس بهتک در مشهد که روزانه ۷۰۰ کیلو گوشت سگ را تبدیل به سوسیس می کرده" بارنشر و حاشیه ساز شد.