ویروس نیپا

۱۸بهمن
ویروس نیپا چیست؟
نگرانی از شیوع ویروسی کشنده‌تر از کرونا :

ویروس نیپا چیست؟

میزان مرگ‌و‌میر ناشی از آلودگی به ویروس نیپا بین ۴۰ تا ۷۵ درصد است