وزیر بهداشت

۲۶آبان
تست های ۲۰ دقیقه ای کرونا/قرنطینه مبتلایان در هتلها و مسافرخانه ها
وزیر بهداشت خبر داد:

تست های ۲۰ دقیقه ای کرونا/قرنطینه مبتلایان در هتلها و مسافرخانه ها

وزیر بهداشت:اجرای محدودیتها از اول آذرماه، گرچه دیر است اما مغتنم است که این وضعیت اورژانسی را هرچه زودتر دریابیم. اگر قرار است محدودیت ها درست اجراشود اما با تاخیر، ما ترجیح می‌دهیم تا اینکه با عجله و شکسته و نیم‌بند اجرا شود.