واکسن ضد کرونا

۰۱بهمن
دومین واکسن کرونای ما اثربخشی ۱۰۰ درصدی دارد
روسیه اعلام کرد:

دومین واکسن کرونای ما اثربخشی ۱۰۰ درصدی دارد

مقامات روسیه اعلام کردند که دومین واکسن کرونا این کشور اثربخشی صد در صدی دارد.