هاشم دائمی

۲۵اسفند
حقوق شهروندی و عدالت ترمیمی در بودجه ١۴٠١ شهرداری مشهد

حقوق شهروندی و عدالت ترمیمی در بودجه ١۴٠١ شهرداری مشهد

رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: با دغدغه‌مندی این شورا نسبت به حقوق شهروندی، برای نخستین بار در تاریخ مدیریت شهری مشهد، در بودجه سال ۱۴۰۱ ردیف اعتباری ویژه حقوق شهروندی و عدالت ترمیمی اختصاص یافته است.