نذر معصومه

۱۱خرداد
« نذر معصومه » روی میز تدوین

« نذر معصومه » روی میز تدوین

فیلم بلند داستانی "نذر معصومه" نوشته حمیدرضا خودرس صدقی و به کارگردانی حمیدرضا خودرس صدقی و بهمن مقدومی به میز تدوین رسید