نئوم شهر رویایی عربستان

۲۳آبان
عربستان در شهر رؤیایی خود به جای سوخت فسیلی از هیدروژن استفاده خواهد کرد
هیدروژن «سبز» انرژی‌بخش شهر نئوم

عربستان در شهر رؤیایی خود به جای سوخت فسیلی از هیدروژن استفاده خواهد کرد

شهر نئوم در کرانه دریای سرخ در صحرای عربستان با بودجه ۵۰۰ میلیارد دلاری در حال ساخت است و قرار است شهری رؤیایی باشد.