میزان افزایش نرخ عوارض ۱۴۰۲

۱۸بهمن
میزان افزایش نرخ عوارض ۱۴۰۲ برابر نرخ تورم اعلامی مرکز آمار
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح کرد :

میزان افزایش نرخ عوارض ۱۴۰۲ برابر نرخ تورم اعلامی مرکز آمار

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: افزایش بهای عوارض سال 1402 شهرداری، حداکثر برابر نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار است.