موزه اسباب بازی در مشهد

۱۳فروردین
راه‌اندازی موزه اسباب بازی در مشهد عملیاتی شد
مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد:

راه‌اندازی موزه اسباب بازی در مشهد عملیاتی شد

مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در بودجه سال۱۴۰۲شهرداری مشهد برای راه‌اندازی موزه اسباب بازی اعتباراتی در نظر گرفته شده است.