معصومه نصیری

۱۳آبان
کمبود نان در ایران از قحطی‌نمایی تا قیام

کمبود نان در ایران از قحطی‌نمایی تا قیام

معصومه نصیری، کارشناس رسانه‌ای طی یادداشتی که در پیشتر در کانال تلگرامی دیتاک منتشر شد به التهاب آفرینی‌های رسانه‌های معاند درباره امنیت غذایی ایران پرداخت.