معرفی کتاب

۰۸دی
قصه‌های تاریک اثر ریلکه: مولانای اروپا

قصه‌های تاریک اثر ریلکه: مولانای اروپا

ریلکه مولانای اروپا جزو شاعران اوایل قرن بیستم است که در شکل‌گیری شعر نو در اروپا و جهان، نقش شایانی ایفا کرده است.